İnşaat Departmanı

İnşaat Ve Ruhsatlarla İlgili İşlemler;
1-) İmar Durumu Verilmesi
2-) 4708 Sayılı Kanun’a göre Yapı Denetim Hakkındaki Kanuna göre Yapı Ruhsatı Başvurusu
3-) Enerji ve Su İzni Başvurusu
4-) 4708 Sayılı Kanun’a göre Yapı Denetim Hakkındaki Kanuna göre Yapı Kullanma İzin Belgesi
Başvurusu
5-) 4708 Sayılı Kanun’a göre Yapı Denetim Hakkındaki Kanuna göre İşyeri Açma ve Çalışma
Ruhsatı Başvurus
  • Diğer Sayfalar